Хэтийн зорилго


Түшиг групп нь цаашдаа аялал жуулчлал, барилга орон сууцны салбарт ялангуяа цэцэрлэг, сургууль, зочид буудал барихад түлхүү хөрөнгө оруулалт хийж нийтдээ 1500 гаруй ажлын байрыг бий болгох  зорилго тавин ажиллаж байна.